«Back

FAQ #1 : Bakit po na-wiped out ang RCs?
Answer : Dahil may mga players na ang RC ay galing sa masama ex. Dupe

FAQ #2 : Paano naman po kaming mga nag-hunt at hindi gumawa ng masama?
Answer : Maaari po kayong mag post sa Forum upang maibalik ang iyong red chips.

Post format :

Title : RC Request
Msg : Ign (Must be complete and correct).

NOTE : Until October 20 Only.

«Back